Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

kasiahejter
9755 5483 390
Reposted fromstroschek stroschek viainspirations inspirations
kasiahejter
kasiahejter
kasiahejter
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
kasiahejter
Hohenzollern Castle, Germany.
kasiahejter
3099 e6fd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
kasiahejter
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
kasiahejter
kasiahejter
kasiahejter
kasiahejter
6191 03f1 390
Reposted fromcarol91 carol91 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
kasiahejter
6006 89c4 390
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
kasiahejter
5344 04fc 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaprzytulanki przytulanki
kasiahejter
kasiahejter
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
— znalezione

October 11 2018

kasiahejter
7884 4ad1 390
Reposted fromonlyman onlyman viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 28 2017

kasiahejter
kasiahejter
kasiahejter
kasiahejter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl