Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

kasiahejter
Reposted fromprzytulanki przytulanki
kasiahejter
kasiahejter
kasiahejter
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Lalka
kasiahejter
kasiahejter

June 29 2015

kasiahejter
6379 a9da 390
Reposted fromfoina foina vianadianterpretacja nadianterpretacja
kasiahejter
0334 6a1b 390
Reposted fromzenibyja zenibyja viamolotovcocktail molotovcocktail

June 28 2015

kasiahejter
5447 ffc0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaqq aqq
kasiahejter
kasiahejter
3223 bc48 390
Reposted fromblueinsane blueinsane viatwarze twarze

June 27 2015

kasiahejter
adventuresinhires:

We don’t share fashion much, but these pieces by Paolo Sebastian are simply epic!
kasiahejter
kasiahejter
4109 3d9b 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaprzytulanki przytulanki
kasiahejter
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys vialikearollingstone likearollingstone
kasiahejter
Reposted frommondomg mondomg viadarkcandy darkcandy
kasiahejter

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
Reposted fromidealnienieidealna idealnienieidealna viaaqq aqq
kasiahejter
0367 ed7c 390
Reposted fromskatrix skatrix viaaqq aqq
kasiahejter
“Księżniczka wyszła z bajki. Poszła pić piwo i palić fajki.”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl