Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

kasiahejter
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
kasiahejter
kasiahejter
kasiahejter
4940 6ca2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartynape martynape
kasiahejter
6379 a9da 390
Reposted fromfoina foina viamartynape martynape
kasiahejter
kasiahejter
kasiahejter
kasiahejter
4801 2afb 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatwarze twarze

July 06 2015

kasiahejter
9331 b95b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaqq aqq
kasiahejter
kasiahejter
kasiahejter
kasiahejter
kasiahejter
3871 fc6d 390
Reposted fromrol rol viapapieroski papieroski
kasiahejter

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .

July 03 2015

kasiahejter
Najlepsze co możesz mieć od życia, to kogoś, kto Cię kocha taką jaką jesteś. W dobrym czy złym nastroju, ładną czy brzydką, jaka byś nie była. Z taką osobą warto być.
Reposted fromBrilliant Brilliant viaaqq aqq
kasiahejter
3971 8aa8 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaannnnnn annnnnn
kasiahejter
1608 5fc2 390
so true! ;)
kasiahejter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl